Bringing hope through science

Bringing hope through science

Webcast - en uppdatering från ODAC mötet

Den 23 september 2022 har Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), slutfört diskussionen om risk-nyttaprofilen för Pepaxto® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen). En majoritet av panelen ansåg att OCEAN-studien inte bekräftade en fördelaktig risk-nyttaprofil i den nuvarande patientgruppen. 

Investerare, analytiker och media inbjöds att delta i en webbsändning med möjlighet att ställa frågor den 26 september kl. 14:00 (CET). Websändningen spelades in.

Mer info, telefonnummer och webcastlänken

Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (pupl)

Läs pressmeddelande
Kalendarium

Kalendarium

Se kalender

Länk till ODAC-mötet den 22 sep och briefingboken

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har publicerat briefingboken inför mötet med Oncologic Drugs Advisory Committee, ODAC, den 22 september, 2022. Syftet med mötet är att få den rådgivande kommitténs synpunkter på risk-nyttaprofilen för Pepaxto® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) för den nuvarande definierade patientpopulationen.

Länk till briefingboken

Länk till det publika ODAC-mötet (startar kl. 19:50 CET, Sep 22)

Läs pressmeddelandet om briefingboken

EU-kommissionen godkänner Oncopeptides Pepaxti

”Godkännandet av Pepaxti i Europa är grundläggande för Oncopeptides och innebär mycket goda nyheter för patienter och aktieägare,” säger Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides. ”Trots introduktionen av nya behandlingar, så har patienter med trippelklassrefraktär sjukdom ett stort medicinskt behov, eftersom deras behandlingsmöjligheter till sist blir uttömda”.

Länk till pressreleasen

Publicerad

Delårsrapport Q2 2022

EMA´srekommendation att godkänna Pepaxti i EU är grundläggande för Oncopeptides

VD Jakob Lindberg

 

Se webcasten                


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Gulliksen
Global kommunikationschef

 

Q3 rapport 9 november 2022

Profile image

Presentation av delårsrapporten för Q2 2022

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för Q2 2022 den 11 augusti 2022 kl.08.00 och höll en webbsändning samma dag kl. 14:00 CET. Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, tillsammans med CMO Klaas Bakker och CFO Annika Muskantor. Presentationen hölls på engelska och spelades in.

Länk till webcasten och mer information

Webcast - CHMP rekommenderar att Oncopeptides Pepaxti får ett fullt godkännande i EU

Den 23 juni 2022 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, enhälligt antagit en rekommendation att ge Pepaxti® (melphalan flufenamide, också benämnt melflufen) ett fullt marknadsgodkännande i EU.

Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i en webbsändning med efterföljande frågestund den 27 juni kl. 11:00 (CET). Presentationen kommer leddes av vd Jakob Lindberg tillsammans med CMO Klaas Bakker och CFO Annika Muskantor.

Mer info, presentation och webcastlänken

Presentation av Q1 rapporten 2022

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för Q1 2022 den 4 maj 2022 och höll en webbsändning samma dag kl. 11:00 CET. Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg och medlemmar från ledningsgruppen och hölls på engelska.

Länk till webcasten och mer information

Publicerad

Årsredovisning 2021

Vd-ord - Forskningen visar vägen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Gulliksen
Global kommunikationschef

Profile image
Jakob Lindberg, vd

Vd-ord - Forskningen visar vägen

"När jag ser tillbaka på 2021, är detta det mest omvälvande året någonsin i Oncopeptides historia."
Jakob Lindberg, vd

Webcast - Oncopeptides återkallar frivilliga tillbakadragandet av Pepaxto i USA

Den 21 januari 2022 meddelade Oncopeptides att bolaget kontaktat den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och återkallat brevet från den 22 oktober 2021, med begäran om frivilligt tillbakadragande av Pepaxto® i USA.

Investerare, analytiker och media inbjuds till en webbsändning den 24 januari 2022, kl. 09:00 (CET). Sändningen leds av Jakob Lindberg CEO och Klaas Bakker CMO. Presentationen hålls på engelska.

Mer info, telefonnummer och webcastlänken

Jakob intervjuad av Di.TV - som ny VD om prioriteringen framåt

I samband med att Oncopeptides meddelade att Jakob Lindberg blir ny VD, intervjuades han av TV-kanalen Di.TV om bolagets prioriteringar framåt.

Se intervjun

Jakob Lindberg

Jakob Lindberg utnämnd till VD

Den 15 november meddelade Oncopeptides att styrelsen utnämnt Jakob Lindberg till VD för Oncopeptides. Jakob Lindberg ersätter Marty J Duvall, som har varit VD sedan den 1 juli 2020. Dessa förändringar sker med omedelbar verkan.

Läs pressmeddelandet

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Oncopeptides vision

”Oncopeptides brings hope to patients through passionate people, innovative science and transformative medicines”

Kultur & värderingar

Oncopeptides är ett snabbväxande globalt biotechbolag som strävar efter att attrahera, behålla och utveckla några av de mest kompetenta personerna i branschen.

Läs mer