HC: Skip to main content

Kultur & värderingar

Oncopeptides är ett snabbväxande globalt biotechbolag som strävar efter att attrahera, behålla och utveckla några av de mest kompetenta personerna i branschen. Vi är ett forskningsdrivet entreprenörsbolag som arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienternas livskvalitet.

Inom Oncopeptides har vi en värdedriven kultur och en inkluderande organisation som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv. Vi har fem kärnvärden som fungerar som vägledande principer. De här värderingarna har utvecklats och anammats av medarbetare runt om i världen.

Vetenskap

Vi är forsknings- och datadrivna, innovativa och nyfikna, och fattar beslut utifrån systematiska och
grundliga analyser.

Passion

Vi är passionerade, engagerade och känner en stor entusiasm för att göra skillnad för patienter som
verkligen behöver bättre behandlingsalternativ.

Samarbete

Vi värdesätter, respekterar och litar på varandra. Vi samarbetar över funktions- och landsgränser för
att nå våra mål, tar delat ansvar för resultaten och utvecklas tillsammans.

Mod

Vi har modet att utmana varandra, är öppna för nya idéer och perspektiv, och ser misstag
som möjligheter att lära oss något nytt.

Tillit

Vi har höga etiska standarder, agerar genuint och transparent, och anser att det ömsesidiga
förtroendet ligger till grund för våra framgångar.

Values-block-image.jpg

Jobba hos oss

Använd länken nedan för potentiella karriärmöjligheter.

Se alla lediga jobb