PORT

PORT studien

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central intravenös administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Upp till 25 patienter som genomgått åtminstone två tidigare behandlingslinjer kommer att rekryteras. Studien förväntas vara färdigrekryterad i december 2020, och de första resultaten kan komma att presenteras under det första kvartalet 2021.