BRIDGE

BRIDGE

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njurfunktion.

Multipelt myelom leder ofta till en försämrad njurfunktion. Avsikten med fas 2-studien BRIDGE är att visa hur melflufen kan användas i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har försämrad njurfunktion.

Studien påbörjades under tredje kvartalet 2018 och kommer att omfatta upp till 25 patienter. Den sista patienten förväntas att rekryteras under det andra halvan av 2021.