Om personuppgifter och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Vi på Oncopeptides uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att Du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Oncopeptides lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från Dig. Oncopeptides är mån om att skydda Din integritet när Du besöker denna och andra av Oncopeptides webbsidor på internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när Du besöker hemsidorna och utnyttjar Oncopeptides tjänster, samt vilka rättigheter Du har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Om inte annat specifikt anges när Du lämnar uppgifter är det Oncopeptides AB (publ), organisationsnummer 556596-6438, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan eller genom E-mail har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Oncopeptides. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t. ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Oncopeptides använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Oncopeptides samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Om du blir prenumerant på pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv, såsom ditt namn och mailadress. Din information kommer att användas i syfte administrera pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Oncopeptides har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Oncopeptides behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor angående Oncopeptides behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till Oncopeptides på nedanstående kontaktuppgifter. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Via e-post till privacy@oncopeptides.com eller via brev till:

Oncopeptides AB (publ)
Att: DPO
Luntmakargatan 46
111 37 Stockholm
Sverige

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Oncopeptides behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).