Pressmeddelande

Oncopeptides CSO utredes för brott mot marknadsmissbrukslagen

8 mars, 2023

Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) har informerats av Ekobrottsmyndigheten att bolagets CSO Jakob Lindberg har anhållits för ett misstänkt brott mot lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Bolaget har i nuläget ingen ytterligare information, men kommer att uppdatera marknaden så snart vi har tillgång till mer information.