Pressmeddelanden

Oncopeptides slutför patientrekryteringen till fas 2-studien PORT

5 maj, 2021

STOCKHOLM – 5 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att ...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

30 april, 2021

Stockholm — 30 april 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av den riktade nyemission om 7 000 000 aktier som...

Läs mer

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk

26 april, 2021

STOCKHOLM – 26 april 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, publicerade idag år...

Läs mer

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Regulatorisk

26 april, 2021

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den ex...

Läs mer

Oncopeptides lämnar in ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU

Regulatorisk

16 april, 2021

STOCKHOLM — 16 april 2021 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag a...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

31 mars, 2021

Stockholm — 31 mars 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för...

Läs mer

Oncopeptides meddelar att PEPAXTO® ingår i nya nationella riktlinjer i USA för behandling av multipelt myelom

22 mars, 2021

STOCKHOLM – 22 mars 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag att P...

Läs mer

Oncopeptides meddelar att de första patienterna i USA nu behandlas med PEPAXTO®

15 mars, 2021

STOCKHOLM – 15 mars 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag at...

Läs mer

Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 1 106 miljoner kronor (130 miljoner USD)

Regulatorisk

10 mars, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ EL...

Läs mer

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

Regulatorisk

9 mars, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ EL...

Läs mer

Oncopeptides stärker ledningen i Europa och inleder ett Early Access Program i multipelt myelom

8 mars, 2021

STOCKHOLM – 8 mars, 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på utvecklingen av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag at...

Läs mer

Oncopeptides får FDA-godkännande för PEPAXTO® för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom

Regulatorisk

26 februari, 2021

STOCKHOLM – 26 februari, 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt PEPAXTO[® ](melfalan flufenamid, även kallad m...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Regulatorisk

18 februari, 2021

Sammanfattning Q4

Läs mer