Pressmeddelanden

Oncopeptides drar tillbaka Pepaxto®, minskar organisationen och fokuserar på R&D

Regulatorisk

22 oktober, 2021

STOCKHOLM – 22 oktober 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att...

Läs mer

Oncopeptides CFO Anders Martin-Löf kommer att lämna bolaget

Regulatorisk

15 oktober, 2021

STOCKHOLM – 15 oktober 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag...

Läs mer

Oncopeptides presenterar nya resultat från fas 3-studien OCEAN på IMW

11 september, 2021

STOCKHOLM – 11 september 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, presenterar ida...

Läs mer

Inbjudan till presentation av OCEAN-data som presenteras på IMW

9 september, 2021

STOCKHOLM – 9 september 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att prese...

Läs mer

Regulatorisk uppdatering från FDA

2 september, 2021

STOCKHOLM – 2 september 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager ida...

Läs mer

Oncopeptides presenterar nya data från OCEAN och PORT – nu tillgängliga online

27 augusti, 2021

STOCKHOLM – 27 augusti 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag...

Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för det andra kvartalet 2021

Regulatorisk

19 augusti, 2021

Bra start på lanseringen, men ett utmanande regulatoriskt läge i USA

Läs mer

Inbjudan till presentation av rapporten för det andra kvartalet 2021

12 augusti, 2021

STOCKHOLM – 12 augusti 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att public...

Läs mer

Regulatorisk uppdatering från FDA

Regulatorisk

28 juli, 2021

STOCKHOLM – 28 juli 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag at...

Läs mer

Uppdaterade resultat från fas 3-studien OCEAN: melflufen nådde primära målet superioritet för PFS – överlevnadsdata leder till att rekryteringen av patienter i kliniska studier pausas

Regulatorisk

8 juli, 2021

STOCKHOLM – 8 juli 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag upp...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

30 juni, 2021

Stockholm — 30 juni 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Regulatorisk

26 maj, 2021

Stockholm, Sverige – Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls onsdagen den 26 maj 2021. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för det första kvartalet och uppdaterade datum för publiceringen av andra och tredje kvartalet 2021

Regulatorisk

26 maj, 2021

Stark start för PEPAXTO i USA

Läs mer

Fas 3-studien OCEAN visar att melflufen är minst lika effektivt som pomalidomid - det mest använda läkemedlet i relapserande refraktärt multipelt myelom

Regulatorisk

25 maj, 2021

· Enligt den oberoende granskningskommitténs (IRC) bedömning av data var melflufen minst lika bra som pomalidomid avseende studiens primära mål, progressionsfri överlevnad (PFS) med en hasardkvot p...

Läs mer

Inbjudan till presentation av rapporten för det första kvartalet 2021

20 maj, 2021

STOCKHOLM – 20 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera ...

Läs mer

Oncopeptides presenterar kliniska data för melflufen på vetenskapliga konferensen American Society of Clinical Oncology

19 maj, 2021

STOCKHOLM – 19 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att...

Läs mer

Oncopeptides presenterar nya kliniska och prekliniska data för melflufen på European Hematology Associations vetenskapliga konferens

12 maj, 2021

STOCKHOLM – 12 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att...

Läs mer

Oncopeptides slutför patientrekryteringen till fas 2-studien PORT

5 maj, 2021

STOCKHOLM – 5 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att ...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

30 april, 2021

Stockholm — 30 april 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av den riktade nyemission om 7 000 000 aktier som...

Läs mer

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk

26 april, 2021

STOCKHOLM – 26 april 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, publicerade idag år...

Läs mer

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Regulatorisk

26 april, 2021

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den ex...

Läs mer

Oncopeptides lämnar in ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU

Regulatorisk

16 april, 2021

STOCKHOLM — 16 april 2021 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag a...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

31 mars, 2021

Stockholm — 31 mars 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för...

Läs mer

Oncopeptides meddelar att PEPAXTO® ingår i nya nationella riktlinjer i USA för behandling av multipelt myelom

22 mars, 2021

STOCKHOLM – 22 mars 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag att P...

Läs mer

Oncopeptides meddelar att de första patienterna i USA nu behandlas med PEPAXTO®

15 mars, 2021

STOCKHOLM – 15 mars 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag at...

Läs mer

Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 1 106 miljoner kronor (130 miljoner USD)

Regulatorisk

10 mars, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ EL...

Läs mer

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

Regulatorisk

9 mars, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ EL...

Läs mer

Oncopeptides stärker ledningen i Europa och inleder ett Early Access Program i multipelt myelom

8 mars, 2021

STOCKHOLM – 8 mars, 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på utvecklingen av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade idag at...

Läs mer

Oncopeptides får FDA-godkännande för PEPAXTO® för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom

Regulatorisk

26 februari, 2021

STOCKHOLM – 26 februari, 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt PEPAXTO[® ](melfalan flufenamid, även kallad m...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Regulatorisk

18 februari, 2021

Sammanfattning Q4

Läs mer