Pressmeddelanden

EU-kommissionen godkänner Oncopeptides Pepaxti för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom

Regulatorisk

18 augusti, 2022

STOCKHOLM — 18 augusti 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att EU-komm...

Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för andra kvartalet 2022

Regulatorisk

11 augusti, 2022

STOCKHOLM – 11 augusti 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rappo...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

29 juli, 2022

STOCKHOLM – 29 juli 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att antalet ak...

Läs mer

FDA anordnar ett möte med Oncologic Drugs Advisory Committee för att diskutera nytta/riskprofilen för Oncopeptides Pepaxto

20 juli, 2022

STOCKHOLM — 20 juli 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att den amerik...

Läs mer

Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD)

Regulatorisk

14 juli, 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, UK, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEI...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Regulatorisk

28 juni, 2022

STOCKHOLM — 28 juni 2022 — Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls tisdagen den 28 juni 2022. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Läs mer

CHMP rekommenderar att Oncopeptides Pepaxti får ett fullt godkännande i EU för patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom

Regulatorisk

23 juni, 2022

STOCKHOLM — 23 juni 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att den europe...

Läs mer

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

25 maj, 2022

STOCKHOLM — 25 maj 2022 — Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 20...

Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för första kvartalet 2022

Regulatorisk

4 maj, 2022

STOCKHOLM – 4 maj 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten ...

Läs mer

Inbjudan till presentation av Q1 rapport

27 april, 2022

STOCKHOLM – 27 april 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att rapporten...

Läs mer

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2021

Regulatorisk

21 april, 2022

STOCKHOLM – 21 april 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att årsredovi...

Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Regulatorisk

31 mars, 2022

STOCKHOLM – 31 mars 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att att antale...

Läs mer

Oncopeptides publicerar bokslutskommunikén för 2021

Regulatorisk

17 februari, 2022

STOCKHOLM – 17 februari 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat boks...

Läs mer

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2021

14 februari, 2022

STOCKHOLM – 14 februari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera bok...

Läs mer

Oncopeptides återkallar frivilliga tillbakadragandet av Pepaxto i USA – ingen avsikt att marknadsföra i USA i nuläget

Regulatorisk

21 januari, 2022

STOCKHOLM – 21 januari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget...

Läs mer

Oncopeptides fas 3-studie OCEAN publicerad i The Lancet Haematology

13 januari, 2022

STOCKHOLM – 13 januari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att resulta...

Läs mer

Oncopeptides offentliggör kassalikviditeten per den 31 december 2021

Regulatorisk

5 januari, 2022

STOCKHOLM – 5 januari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, ger idag uppdaterad finans...

Läs mer