Pressmeddelanden

Oncopeptides får forskningsanslag från Vinnova för att utforska PDC-plattformen inom solida tumörer

28 mars, 2023

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bol...

Läs mer

Oncopeptides CSO ej längre anhållen

Regulatorisk

10 mars, 2023

Oncopeptides AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett bioteknikföretag fokuserat på kommersialisering, forskning och utveckling av terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har informerats ...

Läs mer

Oncopeptides CSO utredes för brott mot marknadsmissbrukslagen

Regulatorisk

8 mars, 2023

Oncopeptides AB (publ) har informerats av Ekobrottsmyndigheten att bolagets CSO Jakob Lindberg har anhållits för ett misstänkt brott mot lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Läs mer

Oncopeptides publicerar bokslutskommunikén för 2022

Regulatorisk

16 februari, 2023

Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat bokslutskommunikén för 202...

Läs mer

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

9 februari, 2023

Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på kommersialisering, forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera resultatet för det fjärde...

Läs mer

Oncopeptides Chief Financial Officer Holger Lembrer tillträder idag

Regulatorisk

18 januari, 2023

STOCKHOLM – 18 januari 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på kommersialisering, forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sj...

Läs mer

Oncopeptides utser Holger Lembrer till Chief Financial Officer

Regulatorisk

11 januari, 2023

STOCKHOLM – 11 januari 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade ...

Läs mer

Monica Shaw utsedd till vd för Oncopeptides – Jakob Lindberg antar rollen som Chief Scientific Officer

Regulatorisk

4 januari, 2023

STOCKHOLM – 4 januari 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade d...

Läs mer