Pressmeddelande-arkiv 2017

Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017

17 maj, 2017

För elfte gången delades SwedenBIO Award ut på onsdagskvällen.

Läs mer

Oncopeptides AB emitterar 977 906 aktier ytterligare i samband med erbjudande om förvärv av aktier och notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”)

27 mars, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Läs mer

ABG Sundal Collier AB utnyttjar övertilldelningsoption avseende 977 906 aktier i Oncopeptides AB (publ)

24 mars, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Läs mer

ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) har meddelat Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits.

22 mars, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

3 mars, 2017

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas i bolagets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, måndagen den 6 februari 2017 kl. ...

Läs mer

Handeln i Oncopeptides AB (publ) inleds idag på Nasdaq Stockholm

22 februari, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Läs mer