Mark Biddle

Global Head of IT

Hur började du i läkemedelsbranschen?

Mitt första jobb inom läkemedelsbranschen var på ekonomiavdelningen. Större delen av mitt löpande arbete hade fokus på budgetar, prognoser och försäljningsrapporter. Bara en liten del handlade om IT. Allt det förändrades när det företaget slogs ihop med ett annat företag och det nya arbetssättet präglades av att alla använde IT-system. Det var en vändpunkt i min karriär och sedan dess har jag arbetat inom IT i olika roller och på olika platser i takt med att mitt ansvar har ökat.

Vad gillar du med att arbeta inom IT?

Det är fantastiskt roligt att arbeta ihop med nyckelpersoner i verksamheten för att bedöma viktiga behov och kunna leverera IT-lösningar och tjänster som underlättar arbetsprocesser. IT är grunden för att skapa kontinuitet i verksamheten och främja produktiviteten. Dagens utmaningar har gått från att man tidigare huvudsakligen hanterade teknik till att man nu driver organisatoriska förändringar. Den förändringen fokuserar på en organisations förmåga att anpassa sig och använda de IT-lösningar som tillhandahålls i företag idag. På det sättet blir IT ett fantastiskt område eftersom vi arbetar med processer över hela företaget och vi fungerar som en kanal som möjliggör viktiga heltäckande lösningar.

Vilken typ av befattningar har du haft inom IT?

Under min karriär har jag arbetat på stora multinationella bolag både inom läkemedel och medicinteknik, vilket har gett mig många spännande möjligheter under åren. Jag har exempelvis arbetat runtom i Europa och globalt i olika typer av IT-chefsroller. Jag har haft såväl traditionella IT-chefsbefattningar som mer specialiserade roller där jag har haft fokus på specifika områden inom IT, såsom infrastruktur eller applikationer. Det har gett mig en bred förståelse av IT, kulturer och de utmaningar som följer organisatoriska förändringar. Men även om det finns utmaningar är det så givande när man uppnår de önskade resultaten globalt.

Varför gick du över till Oncopeptides?

Jag har arbetat inom IT i ungefär 30 år och jag ville använda mina erfarenheter för att bygga en global IT-funktion från scratch på ett växande globalt bolag. Att vara en del av ett svenskt bolag med globala ambitioner, med en pipeline och ett djupt engagemang för att hjälpa patienter är så spännande. Det är fantastiskt att få bygga upp ett nytt företag baserat på molnbaserade IT-lösningar eftersom det ger en möjlighet att få skala upp med fokus på organisationens kapacitet snarare än äldre IT-teknik. Just nu har vi fullt fokus på att förstärka det interna IT-teamets kapacitet och tjänster för att stödja företagets tillväxt.

Varför tycker du om att arbeta inom healthcare?

Jag har arbetat inom healthcare under hela min karriär. Varje dag känner jag att jag är en del av något större – ett team som brinner för att ta fram innovativa terapier till patienter som behöver dem. Det är väldigt inspirerande.

Vad gör Oncopeptides unikt?

På Oncopeptides är inställningen att allt är möjligt. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Det är verkligen uppfriskande att arbeta i en sådan miljö. I stället för att människor säger: ”Vi provade det och det funkade inte” hör man vanligtvis: ”Vi provar det, låt oss få det att funka”.