Lissa Gray

Oncology Nurse Educator

Berätta lite om din karriär hittills

I nästan 20 år arbetade jag som praktiserande sjuksköterska vid patientvårdens frontlinje. Mitt senaste jobb var på en akademisk institution som sjuksköterska inom klinisk forskning. Där vårdade jag patienter med multipelt myelom som deltog i kliniska studier för terapier såsom CAR-T-celler, antikroppsläkemedel och anticancervacciner.

Hur var det att arbeta med dessa patienter?

Man blir verkligen ödmjuk av att arbeta med myelompatienter. Jag kände ständigt respekt för deras uthållighet och styrka. Dessutom blev jag imponerad över hur väl pålästa många av mina patienter var om sin sjukdom, behandlingsalternativen och nya terapier. De ställde insiktsfulla och genomtänkta frågor till sitt vårdteam. De höll mig alltid på alerten!

Vad var din filosofi i fråga om patientvård?

Varje gång en ny patient påbörjade sin behandling var jag full av hopp. Närhelst jag, som en del i en klinisk studie, gav ett läkemedel hoppades jag att patienten skulle höra till den gruppen som svarade på behandlingen och att det skulle ha en positiv inverkan på deras liv.

Varför bestämde du dig för att söka dig till ett läkemedelsbolag

När jag arbetade på det medicinska centret samarbetade jag regelbundet med människor från branschen. Jag insåg att vi delar samma vision – att ta fram nya terapier för att hjälpa patienter som behöver det och förhoppningsvis ge dem mer kvalitetstid med nära och kära.

Vad gör du på Oncopeptides?

Jag är utbildare för onkologisjuksköterskor (Oncology Nurse Educator). Just nu håller jag på att lära mig allt om vår prövningsläkemedeskandidat, så att jag när det väntade godkännandet blir klart kan komma ut på fältet och utbilda vårdgivarna. Vårt fokus ligger på att stödja vårdgivarna, främst sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, för en säker användning av vår läkemedelskandidat. Där ingår utbildning om förberedelser, administration samt hantering av biverkningar.

Varför valde du Oncopeptides?

För att vara uppriktig övervägde jag jobbmöjligheter hos flera olika läkemedelsbolag. Men så snart jag inledde intervjuprocessen med Oncopeptides insåg jag att jag hade hamnat rätt. Jag slogs av den passion och energi som medical affairs teamet tog med sig i arbetet. Patienterna står alltid i centrum för allt de gör. Nu när jag är en del av bolaget inser jag att det är en självklar del av kulturen här.