Träffa vår personal

Lisa Andersson

Lisa Andersson

Executive Assistant till VD

Berätta lite om din karriär

Under större delen av min karriär har jag varit assistent på både små och stora företag, de senaste åren med fokus på bioteknik- och läkemedelsbranschen. Jag har arbetat med större team och även direkt med enskilda ledande befattningshavare. Jag har också arbetat som teamledare för en grupp med 15 personer. Då fick jag goda insikter om vad som krävs för att leda team och det är något jag värdesätter nu när jag jobbar som Executive Assistant till vår VD.

 

Läs mer

Lissa Gray

Lissa Gray

Oncology Nurse Educator

Berätta lite om din karriär hittills

I nästan 20 år arbetade jag som praktiserande sjuksköterska vid patientvårdens frontlinje. Mitt senaste jobb var på en akademisk institution som sjuksköterska inom klinisk forskning. Där vårdade jag patienter med multipelt myelom som deltog i kliniska studier för terapier såsom CAR-T-celler, antikroppsläkemedel och anticancervacciner.

 

Läs mer

Lotte Gaasvik

Lotte Gaasvik

Global Head of Scientific Communication

Berätta lite om din karriärväg hittills

Jag är utbildad apotekare. Efter några års arbete på apotek i olika befattningar övergick jag till att bli Medical Science Liaison (MSL) på ett stort läkemedelsbolag i Sverige. Genom att arbeta inom läkemedelsindustrin så kan jag utnyttja min vetenskapliga expertis och samtidigt fortsätta lära mig om nya data och framsteg inom olika behandlingsmetoder.

 

Läs mer

Michael Barbosa

Michael Barbosa

Director of US Marketing, HCP Promotions

Berätta lite om din karriär

Jag har arbetat inom ett antal olika kommersiella funktioner på stora globala läkemedelsbolag. Under min karriär har jag arbetat som läkemedelskonsulent och även inom utbildning och marknadsföring. Innan jag började på Oncopeptides var mitt fokus på marknadsföring av lanseringen av ett läkemedel inom multipelt myelomområdet till amerikanska vårdgivare.

 

Läs mer

Mark Biddle

Mark Biddle

Global Head of IT

Hur började du i läkemedelsbranschen?

Mitt första jobb inom läkemedelsbranschen var på ekonomiavdelningen. Större delen av mitt löpande arbete hade fokus på budgetar, prognoser och försäljningsrapporter. Bara en liten del handlade om IT. Allt det förändrades när det företaget slogs ihop med ett annat företag och det nya arbetssättet präglades av att alla använde IT-system. Det var en vändpunkt i min karriär och sedan dess har jag arbetat inom IT i olika roller och på olika platser i takt med att mitt ansvar har ökat.

 

Läs mer

Sofia Heigis

Sofia Heigis

Global Head of Medical Affairs

Hur började du i läkemedelsbranschen?

Jag har en magisterexamen i farmaci och jag hade från början tänkt mig en akademisk karriär. Men när jag fick möjligheten att arbeta med preklinisk forskning i Sverige och Australien bestämde jag mig för att jag ville gå över till läkemedelsbranschen. Jag såg det som en möjlighet att kunna göra skillnad för patienterna i ett bredare perspektiv.

 

Läs mer

Stefan Svensson Gelius

Stefan Svensson Gelius

Director of Preclinical Project Management

Berätta lite om dig själv

Jag har en PhD i molekylärbiologi och biokemi och har arbetat i läkemedelsbranschen i tjugo år.

 

Läs mer

Victoria Simmons

Victoria Simmons

Associate Director, US Key Customer Marketing - West

Hur började du i den här branschen?

De senaste 20 åren har jag arbetat inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom onkologi och hematologi. Direkt efter universitetet rekryterades jag till en tjänst som säljare på ett av de största läkemedelsbolagen i USA. Det passade mig perfekt eftersom jag tycker om att lära mig om vetenskap och för att jag också trivs i en miljö med högt tempo.

 

Läs mer