Presentation på det europeiska hematologimötet (EHA)

De uppdaterade fas II-resultaten visar på en Overall Response Rate (ORR) på 32,1% och en Clinical Benefit Rate (CBR) på 39,3% för Ygalo® i relapserande och refraktära multipelt myelom patienter som är refraktära mot pomalidomid och/eller daratumumab efter att de slutat svara på immunmodulerande läkemedel (IMiDs) och proteasomhämmare (PIs).