Lymphoma & Myeloma Congress 2019

i New York, USA. Oncopeptides presenterade tre postrar vid Lymphoma & Myeloma Congress 2019. Se Postrarna nedan.