EHA 2020 – postrar

Oncopeptides redovisar fullständiga data från fas 2-studien HORIZON i trippelklassrefraktära patienter med multipelt myelom samt flertal andra postrar under EHA. Se bifogade postrar.