EHA 2019 – Muntlig presentation

Professor Paul G. Richardson höll en muntlig presentation av studien HORIZON på EHA 2019 den 16 juni.