Presentation på det 23:e europeiska hematologimötet (EHA) i Stockholm

Uppdaterad interimsdata från den pågående HORIZON studien i en Poster presentation.

Kommande evenemang

Tyst period

-

Delårsrapport Q2 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q3 2023