14:00 CET

Oncopeptides virtuella kapitalmarknadsdag

Programmet

 

14.00 – 16.00 CET (8:00am-10am EST) 30 november 2020

 

“Building a Fully Integrated Biotechnology Company”

 • Introduction and Strategy for Value Growth – Marty J Duvall, CEO Oncopeptides
 • Multiple Myeloma
  “Myeloma remains one of the largest unmet medical needs within hematology”
  o Assistant Professor Joshua Richter, MD. Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital, New York
 • Relapsed refractory multiple myeloma and melflufen – clinical experience with melflufen – Panel discussion
  o Professor Paul Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Boston
  o Associate Professor Maria-Victoria Mateos, MD, PhD, University Hospital, Salamanca
  Moderated by Klaas Bakker, MD, PhD, CMO Oncopeptides
 • The clinical development program for melflufen
  “Understanding how melflufen can help patients the most” – Jakob Lindberg, CSO Oncopeptides
 • Successfully making the drug available for patients in the US
  Overview of US launch of melflufen – Marty J Duvall, CEO Oncopeptides
 • Questions and Answers

 

Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas via denna länkhttps://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-cmd-2020

Kommande evenemang

Webcast - CHMP rekommenderar att Oncopeptides Pepaxti får ett fullt godkännande i EU

11:00 CET

Den 23 juni 2022 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, enhälligt antagit en rekommendation att ge Pepaxti® (melphalan flufenamide, också benämnt melflufen) ett fullt marknadsgodkännande i EU.

Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022) i Stockholm. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rår till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides årsstämma genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum; det blir en stämma utan fysiskt deltagande.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET