-

International Myeloma Workshop (IMW) 2019

I Boston. Oncopeptides presenterar:

 

Två Poster presentationer
– Quality of life of treatment for relapsed/refractory multiple myeloma: a systematic review
– Aminopeptidase gene expression in myeloma
Samt
Oral late breaker presentation av Paul G Richardson – Titel: Melflufen in Relapsed/Refractory MM in
Phase 2 Horizon Study: Promising Results in High Risk Population

Kommande evenemang

Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022) i Stockholm. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rår till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides årsstämma genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum; det blir en stämma utan fysiskt deltagande.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET