-

International Myeloma Workshop (IMW) 2019

I Boston. Oncopeptides presenterar:

 

Två Poster presentationer
– Quality of life of treatment for relapsed/refractory multiple myeloma: a systematic review
– Aminopeptidase gene expression in myeloma
Samt
Oral late breaker presentation av Paul G Richardson – Titel: Melflufen in Relapsed/Refractory MM in
Phase 2 Horizon Study: Promising Results in High Risk Population

Kommande evenemang

Webcast -- uppdatering från ODAC mötet 22 sep

14:00 CET

Den 23 september 2022 har den Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), slutfört diskussion om risk-nyttaprofilen för Pepaxto® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) En majoritet av panelen ansåg att OCEAN-studien inte bekräftade en fördelaktig risk-nyttaprofil i den nuvarande patientgruppen.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET