Extra Bolagsstämma 2018

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 5 december 2018 kl. 15.00.

Kommande evenemang

Tyst period

-

Delårsrapport Q2 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q3 2023