-

BIO Europe Spring Barcelona

Jakob Lindberg, VD, deltar och kommer att hålla en muntlig presentation.

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET