Avanza Börsdag

Stockholm. Oncopeptides kommer att hålla en presentation kl.10.15, vilken webbsänds. Se länk: https://tv.streamfabriken.com/2019-05-22-oncopeptides

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET

Tyst period

-

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

08:00 CET

Årsstämma 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q2 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q3 2023