14:00 CET

Årsstämma 2020

Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2021

08:00 CET

Tyst Period

-

Årsredovisning 2021

Årsstämma 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022