Årsstämma 2018

Årsstämman i Oncopeptides AB kommer att hållas torsdagen den 17 maj 2018, kl. 15.00 CET, i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET