Årsstämma 2018

Årsstämman i Oncopeptides AB kommer att hållas torsdagen den 17 maj 2018, kl. 15.00 CET, i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Kommande evenemang

Tyst period

-

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

08:00 CET

Årsstämma 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q2 2023

Tyst period

-

Delårsrapport Q3 2023