Årsstämma 2017

Oncopeptides årsstämma kommer att hållas i Bankettsalen vid IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, torsdagen den 18 maj 2017 kl. 16.00.

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET