14:30 CET

ABGSC Life Science Summit 2022

Oncopeptides VD Jakob Lindberg kommer att hålla en presentation kl. 14:30 (CET).

Eventet är endast för ABG Sundal Colliers kunder, men direkt efter att Jakob har hållit presentationen, kommer presentationen i PDF-format att vara tillgänglig under Investerare/Investerar presentationer.

Kommande evenemang

Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022) i Stockholm. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rår till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides årsstämma genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum; det blir en stämma utan fysiskt deltagande.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET