-

AACR Annual Meeting 2021

Virtuellt möte Vecka 1: 10-15 April; Vecka 2: 17-21 Maj

Kommande evenemang

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2021

08:00 CET

Tyst Period

-

Årsredovisning 2021

Årsstämma 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022