-

63rd ASH Annual Meeting & Exposition

American Society of Hematology (ASH) 63:e årliga möte både på plats och virtuellt deltagande i Georgia World Congress Center i Atlanta, Georgia, USA. ASH Annual Meeting & Exposition är den största kongressen inom malign och icke-malign hematologi.

Agendan för presentationer av våra posters.

Lördag, 11 december 2021, 5:30-07:30 PM EST

 • Session name: 605. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Lymphoid Neoplasms: Poster I
 • Single Cell RNA Sequencing Identifies Potential Molecular Indicators of Response to Melflufen in Multiple Myeloma
  • Lead Author: Philipp Sergeev
  • Publication Number: 1194

Söndag, 12 december 2021, 6:00-8:00 PM EST

 • Session name: 653. Myeloma and Plasma Cell Dyscrasias: Clinical-Prospective Therapeutic Trials: Poster II
 • Melflufen/Dexamethasone Compared With Pomalidomide/Dexamethasone in Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma – Age Subgroup Analysis of Older Patients
  • Lead Author: Marivi Mateos
  • Publication Number: 2741
 • Melflufen/Dexamethasone Compared With Pomalidomide/Dexamethasone in Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma – Safety and Tolerability Analysis
  • Lead Author: Paul M Richardson
  • Publication Number: 2732

Kommande evenemang

Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022) i Stockholm. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rår till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides årsstämma genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum; det blir en stämma utan fysiskt deltagande.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET