-

60th ASH Annual Meeting & Exposition

The premier event in malignant and non-malignant hematology. 60th ASH Meeting hålls i San Diego, CA, USA Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade data från två pågående studier på ASH, en Posterpresentation och en muntlig presentation.

POSTER Presentation: ANCHOR
Lördagen den 1 december 2018, kl. 06:15 PST
San Diego Convention Center, Hall GH
Session Namn: 653. Myeloma: Therapy, Excluding Transplantation: Poster I

ORAL Presentation: HORIZON
Måndagen den 3 december 2018 kl. 08:15 PST
San Diego Convention Center, Rum 6F
Session Namn: 653: Myeloma: Therapy, Excluding Transplantation: Antibodies and Targeted Therapies

Kommande evenemang

Webcast - CHMP rekommenderar att Oncopeptides Pepaxti får ett fullt godkännande i EU

11:00 CET

Den 23 juni 2022 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, enhälligt antagit en rekommendation att ge Pepaxti® (melphalan flufenamide, också benämnt melflufen) ett fullt marknadsgodkännande i EU.

Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022) i Stockholm. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rår till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides årsstämma genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum; det blir en stämma utan fysiskt deltagande.

Tyst Period

-

Delårsrapport Q2 2022

Tyst Period

-

Delårsrapport Q3 2022

Tyst Period

-

Bokslutskommuniké 2022

08:00 CET