Webcast - Presentation av delårsrapporten för Q2, 2022

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för Q2 2022 den 11 augusti 2022 kl.08.00 och höll en webbsändning samma dag kl. 14:00 CET.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, tillsammans med CMO Klaas Bakker och CFO Annika Muskantor. Presentationen hölls på engelska. Presentationen i PDF-format finns tillgänglig nedan

Länk till den inspelade webbsändningen: 
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q2-2022

Telefonnummer för deltagare:

SE: +46850516386
UK: +442031984884
US: +14123176300

Pin code: 4998014#

Länk till pressmeddelandet och rapporten