Webcast - Presentation av delårsrapporten för Q1, 2022

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för Q1 2022 den 4 maj 2022 och höll en webbsändning samma dag kl. 11:00 (CET).

Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i denna webbsändning och efterföljande frågestund.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomfördes på engelska. Se presentationen i pdf-format nedan.

 

Webbsändningen spelades in och är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2022


Deltagares telefonnummer:

  • SE: +46 850 558 351
  • UK: +443 333 009 262
  • US: +1 6 319 131 422, PIN (endast USA): 76766319#