Webcast - Presentation av bokslutskommunikén 2021

Oncopeptides publicerade bokslutskommunikén för 2021 den 17 februari 2022 och höll en webbsändning samma dag kl. 15:00 (CET).

Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i denna webbsändning och efterföljande frågestund.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomfördes på engelska.

 

Webbsändningen spelades in och är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q4-2021


Deltagares telefonnummer:

SE: 08 505 583 58
UK: +44 333 300 9270
US: +1 833 526 8384