Webcast Bokslutskommuniké 2020 presentation

Oncopeptides höll en webbsändning den 18 februari 2021 kl. 14:00 (CET) då Bokslutskommunikén 2020 och en operativ uppdatering presenterades av VD Marty J Duvall, CMO Klaas Bakker och CFO Anders Martin-Löf.

Telefonkonferensen sändes även som en webcast som spelades in och kan ses via länken nedan.