Webcast - Presentation av delårsrapporten Q3 2021

Oncopeptides publicerade rapporten för det tredje kvartalet 2021 den 24 november 2021 och höll en webbsändning samma dag kl. 10:00 (CET).

Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i webbpresentationen med möjligheten att ställa frågor.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg och medlemmar från ledningsgruppen. Presentationen kommer att hölls på engelska.

Webbpresentationen spelades in och är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q3-2021.


Deltagares telefonnummer:

SE: +46 8 505 583 53  

UK: +44 333 300 92 61  

US: +1 833 823 05 89