SCF Life Science Seminarium – presentation

Oncopeptides Vd Jakob Lindberg höll en presentation på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium den 7 mars.

Presentationen är inspelad och går att se igen, klicka här.