Presentation uppdaterade OCEAN resultat

Oncopeptides anordnade en webbsändning den 8 juli 2021, kl. 11:00 (CET). Presentationen hölls av Marty J Duvall VD, Jakob Lindberg CSO och Klaas Bakker CMO.

Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i webbpresentationen med möjligheten att ställa frågor. Presentationen hölls på engelska och spelades in. 

Den inspelade webbsändningen finns tillgänglig via nedanstående länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-pressconference-july-2021