Presentation av delårsrapporten Q2 2021

Oncopeptides har publicerat rapporten för det andra kvartalet 2021 den 19 augusti 2021 och höll en webbsändning samma dag kl. 12:00 (CEST).

Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i webbpresentationen med möjligheten att ställa frågor.

Presentationen hölls av vd Marty J Duvall och medlemmar från ledningsgruppen. Presentationen hölls på engelska.

Webbpresentationen spelades in och är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q2-2021

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 56642651     PIN: 51415302#
Europa: +44 3333000804     PIN: 51415302#
USA: +18558570686            PIN: 51415302#