Presentation av delårsrapporten Q1 2021

Oncopeptides har publicerat delårsrapporten för Q1 2021 och anordnar en webbsändning idag kl. 12:00 (CET), den 26 maj 2021.

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i webbpresentationen med möjligheten att ställa frågor.

Presentationen kommer att hållas av vd Marty J Duvall och medlemmar från ledningsgruppen. Presentationen kommer att hållas på engelska. 

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2021.


Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 427 05

Europa: +44 3333 009 268

USA: +1 833 823 05 89