Finansiella rapporter

Rapport
Presentation
Webcast

26 maj, 2021

Oncopeptides publicerar rapporten för det första kvartalet och uppdaterade datum för publiceringen av andra och tredje kvartalet 2021

Rapport
Presentation
Webcast

26 april, 2021

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2020

Rapport
Presentation
Webcast

18 februari, 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Rapport
Presentation
Webcast