Ägarstruktur

Ägare per den 6 september, 2022. 25 största aktieägare.

Akteägare Antal aktier Procent
HEALTHCAP VI LP 12 619 080 13,96%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 8 285 258 9,17%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 7 326 651 8,11%
HEALTHCAP VIII L.P. 3 786 307 4,19%
AVANZA PENSION 2 786 914 3,08%
SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO SVERIGE 1 601 907 1,77%
SEB LÄKEMEDELSFOND 1 356 565 1,5%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 1 241 603 1,37%
UBP CLIENTS ASSETS - SWEDEN 1 093 750 1,21%
AS CLIPPER 1 039 139 1,15%
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA 826 766 0,91%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 820 090 0,91%
LINDBERG, JACOB 818 031 0,91%
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 693 647 0,77%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 663 879 0,73%
SALMINEN, HARRI 506 000 0,56%
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 500 031 0,55%
K HASSLERT AB 442 000 0,49%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 438 867 0,49%
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO 425 296 0,47%
TASPINAR, HASAN 404 550 0,45%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 403 244 0,45%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 402 204 0,45%
NORTHERN TRUST COMPANY, LONDON BRANCH 365 220 0,4%
CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT 350 640 0,39%