Investigator-Initiated Trials

En prövar-initierad studie (eller IIT vilket står för ”Investigator-Initiated Trial”) är en studie på prövarens initiativ, en preklinisk eller klinisk studie, interventions- eller observationsstudie, där prövaren självständigt skickat in ett förslag.

Oncopeptides kan ge stöd av olika slag om ett förslag godkänns, såsom studieläkemedel, expertrådgivning och finansiering för att betala utgifter i samband med genomförandet av studien, i enlighet med lokalt marknadsvärde.

Oncopeptides stöder prövar-initierade studier som en del av det vetenskapliga samarbetet. Avsikten är att utvidga den medicinska kunskapen för att förbättra läkemedelsutövning och patientvård. IITs planeras av prövare så att hypotes, design, utförande och rapportering sker oberoende och självständigt. Prövaren, eller institutionen som prövaren tillhör, kommer att vara sponsor för studien.

Det övergripande målet med företagets IIT-program är att öka medicinsk och vetenskaplig kunskap relaterad till våra produkter eller dess sjukdomsområden.

Klicka här för att se intresseområden för IITs

Intresseanmälan

Ansökningar för stöd kan göras på denna websida genom att fylla i nedanstående formulär.
Vänligen notera att det inte går att spara en delvis ifylld ansökan. Klicka här för att öppna ett nytt fönster med en lista med alla frågor för att underlätta din ansökan. 
Informationen som skickas in till Oncopeptides kommer att hanteras konfidentiellt inom företaget.

Vänligen lämna all information (på engelska) som efterfrågas i formuläret (*) för att säkerställa en smidig granskning i rätt tid.

Investigator contact information

Hospital / Institution /Organization / Study Group information

Sponsor information (according to GCP-ICH)

Study information

Study protocol synopsis

Study timelines

Previous experience as investigator in clinical studies *

Budget and drug supply requested from Oncopeptides AB *

Attachments

No file chosen
No file chosen
No file chosen