Investigator-Initiated Trials

Oncopeptides stöder prövar-initierade studier (eller IIT’s vilket står för ”Investigator Initiated Trials”) som en del av det vetenskapliga samarbetet.
Avsikten är att utvidga den medicinska kunskapen för att förbättra omhändertagande och vård av patienter. IIT’s planeras av prövare/sponsorer så att hypotes, design, utförande och analys av data kan göras på ett oberoende sätt.
Det övergripande målet med företagets IIT-program är att erbjuda stöd till prövarna för att öka medicinsk och vetenskaplig kunskap.

Intresseanmälan

Ansökningar för stöd kan göras på denna websida genom att fylla i nedanstående formulär.
Vänligen notera att det inte går att spara en delvis ifylld ansökan. Klicka här för att öppna ett nytt fönster med en lista med alla frågor för att underlätta din ansökan. 
Informationen som skickas in till Oncopeptides kommer att hanteras konfidentiellt inom företaget.

Vänligen lämna all information (på engelska) som efterfrågas i formuläret (*) för att säkerställa en smidig granskning i rätt tid.

Investigator contact information

Hospital / Institution /Organization / Study Group information

Sponsor information (according to GCP-ICH)

Study information

Study protocol synopsis

Study timelines

Previous experience as investigator in clinical studies *

Budget and drug supply requested from Oncopeptides AB *