Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en cancer i benmärgen som resulterar i produktion av onormala blodplasmaceller. Sjukdomen är kopplad till hög sjuklighet och dödlighet och det finns för närvarande inget botemedel. Patienter som behandlas för multipelt myelom kommer att uppleva symptomfria perioder, men de kommer att återfalla när sjukdomen utvecklar resistens mot behandlingen.

Multiple myeloma is a plasma cell neoplasm

Multiple myeloma in numbers

Classic CRAB symptoms

Disease course

Relapsed and Refractory Multiple Myeloma

Extramendullary disease

Extramenullary disease 2

The incurable nature of multiple myeloma