Forskningsområden

Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en cancer i benmärgen som resulterar i produktion av onormala blodplasmaceller. Sjukdomen är kopplad till hög sjuklighet och dödlighet och det finns för närvarande inget botemedel....

Läs mer