Forskningsområden

AL-amyloidos

AL-amyloidos är en sällsynt sjukdom som förekommer hos 30 000 till 45 000 patienter i USA och Europa. Patienterna har en plasmacellsjukdom som består av en heterogen samling sjukdomar med proteinlagri...

Läs mer

Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en cancer i benmärgen som resulterar i produktion av onormala blodplasmaceller. Sjukdomen är kopplad till hög sjuklighet och dödlighet och det finns för närvarande inget botemedel....

Läs mer