Forskningsområden

Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en obotlig cancer som kännetecknas av en tillväxt av plasmaceller i benmärgen. Sjukdomen är förknippad med hög sjuklighet och dödlighet, och drabbar framförallt äldre patienter. De...

Läs mer