Strategi

Efter det nyliga tillbakadragandet av Pepaxto från USA-marknaden, har Oncopeptides vidtagit betydande åtgärder för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling, fokusera det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa, samt minska organisationen. Syftet är att stärka kassan och bygga en plattform för långsiktig utveckling och tillväxt.

Bolaget har också ökat sitt engagemang för att tillgodose alla krav som behövs för att stödja ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om ett villkorat marknadsgodkännande av melflufen i Europa. En viktig prioritering i närtid är att fortsätta dialogen med FDA för att kunna gå vidare med bolagets kliniska utvecklingsprogram.

Utnyttja teknikplattformen

Anläggningen för läkemedelsutveckling i Solna kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare utveckla vår PDC-plattform och ta fram nya läkemedelskandidater för hematologiska indikationer där det finns ett stort medicinskt behov. Målet är att utveckla en stadig ström nya läkemedelskandidater. Före slutet på 2021 räknar vi med att kunna välja ut en ny kandidat för toxikologiska studier.