HC: Skip to main content

Organisation

Oncopeptides är ett helt integrerat globalt biotechbolag som arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienters livskvalitet.

Attraktivt läge

Vårt globala huvudkontor ligger i Stockholm, och huvudkontoret för USA är baserat i Boston, Massachusetts. Verksamheten i USA omfattar även ett kontor i San Francisco i Kalifornien. Vi har dessutom en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Forskningsdriven kultur

Oncopeptides har en forskningsdriven kultur och en inkluderande organisation som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv. Forskningslabbet i Solna är ett lysande exempel, med över 25 anställda och 15 olika nationaliteter.

Växande organisation

Oncopeptides har vuxit betydligt under 2020 och 2021 och utvecklats till ett helt integrerat globalt biotechbolag. Bolaget har lockat till sig kompetent personal från många ledande läkemedels- och life science-bolag och kan idag dra nytta av välrenommerade personer med bred internationell erfarenhet av tidig läkemedelsutveckling, klinisk utveckling och kommersialisering. Oncopeptides har cirka 300 medarbetare i USA och Europa. Under 2021 kommer organisationen att fortsätta att växa i takt med att vi utökar vår närvaro i Europa och förbereder an kommersiell lansering av melflufen i EU. I april 2021 lämnades en ansökan in till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om villkorat godkännande för melflufen (INN melphalan flufenamid) i EU.

Långsiktigt ledarskap

Oncopeptides bildades år 2000 för att utveckla läkemedel mot cancer baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut. Under åren har bolaget gynnats av en kontinuitet i högsta ledningen och styrelsen. Bolaget har fortsatt att ha nära band till de forskare som inledningsvis utvecklade melflufen och även till grundarna av bolaget. Bolaget har en mycket låg personalomsättning, de personer som har börjat i bolaget har valt att stanna kvar.

Forskningssamarbeten

Under mer än ett decennium har Oncopeptides utvecklat ett brett nätverk av samarbetspartners och etablerat samarbeten med ledande forskare och forskningsinstitut i Europa och USA, bland annat Harvard Medical School – Dana Farber Cancer Institute.