Valberedningar

Valberedning 2022

15 november, 2021

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2022 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per d...

Läs mer

Valberedning 2021

21 oktober, 2020

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2021 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per d...

Läs mer

Valberedning 2020

10 oktober, 2019

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) som antogs på årsstämman den 21 maj 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 utgöras av representanter utsedda av de ...

Läs mer

Valberedning 2019

10 oktober, 2018

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) som antogs på årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de ...

Läs mer

Valberedning 2018

10 oktober, 2017

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) som antogs på årsstämman den 18 maj 2017 ska valberedningen inför årsstämman 2018 utgöras av representanter utsedda av de ...

Läs mer