Styrelsen

Efter bolagsstämman är styrelsen företagets högsta beslutande organ. Styrelsen ska ansvara för organisationen och ledningen av företagets angelägenheter, till exempel genom att fastställa mål och strategier, säkra rutiner och system för övervakning av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera bolagets ekonomiska ställning och utvärdera den operativa ledningen.

Per-Wold Olsen

Per Wold-Olsen, MBA

Styrelseordförande

Per Wold-Olsen valdes till styrelsens ordförande 2018.

 

Per har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har innehaft många olika befattningar inom Merck & Co Inc. Han ingick i Mercks ledningsgrupp 1994–2006. Sedan 2006 har han varit ledamot i ett flertal styrelser, bland annat Lundbeck, Pharmaset och Royal Dutch Numico.

 

Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management & Marketing från University of Wisconsin.

 

Född: 1947
Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och i valberedningen
Innehav i Oncopeptides: 88 845 aktier och 32 845 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i MMV (Medicines for Malaria Venture) och GN Store Nord A/S. Han är även styrelseledamot i Gilead Sciences, Inc.

 

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Brian Stuglik

Brian Stuglik, B.Pharm

Styrelseledamot

Brian Stuglik valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

 

Brian har en lång och mångsidig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade under 30 år i ett flertal befattningar inom läkemedelsbolaget Eli Lilly, både med amerikanskt såväl som globalt fokus och ansvar. Under de senaste 25 åren har hans arbete varit inriktat på produktstrategi för och kommersialisering av onkologiska produkter.

 

Brian har en Bachelor of Pharmacy från Purdue University, USA.

 

Född: 1959
Styrelseutskott: Ledamot ersättningsutskottet
Innehav i Oncopeptides: 13 142 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: VD för Verastem Inc. Grundare till och driver sedan 2016 Proventus Health Solutions LLC. Medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for Lung Cancer Studies.

 

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg

Cecilia Daun Wennborg, MSc

Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i Oncopeptides styrelse 2017.

 

Cecilia har 14 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag och 20 års erfarenhet från operationella positioner inom försäkring, bank, samt vård- och omsorgssektorn, däribland som CFO och VD för Skandia Link, chef för Skandia Sverige, CFO för Carema Vård & Omsorg AB och Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB samt vice VD för Ambea AB.

 

Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 

Född: 1963
Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet
Innehav i Oncopeptides: 11 800 aktier och 13 142 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Hoist Finance AB, Hotel Diplomat AB samt CDW Konsult AB. Ledamot i aktiemarknadsnämnden.

 

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jarl Ulf Jugnelius

Jarl Ulf Jungnelius, MD, PhD

Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i Oncopeptides styrelse 2011.

 

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom flera områden, bland annat inom onkologi. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar från såväl stora läkemedelsföretag som akademiska organisationer.

 

Han har bidragit till utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid) samt albumin bound nano-partical paclitaxel (Abraxane).

 

Född: 1951
Innehav i Oncopeptides: 57 750 aktier och 13 142 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: VD för Isofol Medical AB. Senior Oncology Advisor för Noxxon AG. Styrelseledamot i Biovica International AB, Ryvu Therapeutics och HealthCom GmbH.

 

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jennifer Jackson

Jennifer Jackson, PhD

Styrelseledamot

Jennifer Jackson valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

 

Jennifer är Senior Vice President Regulatory Affairs and Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningen på Tesaro. Hon har över 25 års erfarenhet av global klinisk utveckling regulatoriskt arbete för både småmolekyler och biologiska läkemedel inom en rad terapiområden inklusive onkologi.

 

Jennifer haft flera seniora roller på Cubist Pharmaceuticals, Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb.

 

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

 

Född: 1953
Innehav i Oncopeptides: 15 312 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Senior Vice President för Regulatory Affairs och Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på Tesaro.

 

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Per Samuelsson

Per Samuelsson, MSc

Styrelseledamot

Per Samuelsson valdes in i Oncopeptides styrelse 2012.

 

Per är partner i HealthCap, ett riskkapitalbolag inriktat på life science.

 

Per har över 15 års erfarenhet av investment banking, främst från Aros Securities i Sverige. På Aros Securities har han innehaft flera befattningar, bland annat som direktör inom corporate finance-avdelningen, där han specialiserade sig på fusioner, börsintroduktioner och equitybaserade incentiveprogram. Per hade även rollen som analyschef på Aros Securities.

 

Per har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

 

Född: 1961
Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet
Innehav i Oncopeptides: –
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ancilla AB, Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, HealthCap Orx Holdings GP AB, HealthCap 1999 GP AB, HealthCap III Sidefund GP AB, Skipjack AB, SwedenBIO Service AB, Nordic Nanovector ASA och Targovax ASA.

 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flera av företagen inom HealthCap Group.

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Varje aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.
För mer information och villkor, läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB (publ) per den 2 september 2021.