Ledningen

Företagets operativa ledning består av VD, CFO, CSO, Head of Regulatory Affairs, COO, Head of Research and CMC, CMO, CCO, Chefsjurist, Global Head of Corporate Communications och General Manager, US Business Unit.

Marty J Duvall

Marty J Duvall

Verkställande direktör

Marty J Duvall utnämndes till VD 2020.

 

Marty har omfattande erfarenhet av ledande positioner inom läkemedelsutveckling och kommersialisering i den globala biotech- och läkemedelsindustrin, och en unik erfarenhet från onkologi- och hematologiområdet.

 

Innan Marty började på Oncopeptides var han verkställande direktör på Tocagen Inc. Han var tidigare Executive Vice President, Chief Commercial Officer på ARIAD och ledde bolagets omvandling till ett integrerat globalt bioteknikbolag. Marty har varit Senior Vice President och General Manager inom onkologi, på Merck & Co., Inc. Före det var han Senior Vice President, för global marknadsföring och försäljning på Abraxis Bioscience, Inc. och Senior Vice President, för försäljning inom MGI Pharma. Han har haft ett flertal roller på Sanofi inom kommersialisering, marknadsföring och försäljning.

 

Marty har en MA i kemi från Johns Hopkins University, en MBA från University of Kansas, och en BS i kemi från Muhlenberg College.

 

Född: 1962
Innehav i Oncopeptides: 8 800 aktier 406 262 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Ordförande i Oncopeptides Inc.

Anders Martin-Löf

Anders Martin-Löf, MSc

Chief Financial Officer

Anders Martin-Löf utsågs till CFO 2018 och ansvarar för Finance, HR, IT & Administration.

 

Anders var tidigare CFO på Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB, båda noterade på Nasdaq Stockholm. Han har haft olika positioner inom affärsutveckling på bioteknikbolaget Swedish Orphan Biovitrum där han också varit ansvarig för investor relations. Därutöver har Anders arbetat som managementkonsult på Boston Consulting Group, Cell Network och som medgrundare och VD på ScienceCap.

 

Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

 

Född: 1971
Innehav i Oncopeptides: 5 000 aktier och 274 376 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cantargia AB och styrelsesuppleant i Oncopeptides Incentive AB.

Jakob Lindberg

Jakob Lindberg, Med Lic

Forskningschef, CSO

Jakob Lindberg utsågs till CSO 2020.

 

Utöver att vara CSO för Oncopeptides är Jakob även venture partner på Patricia Industries, en del av Investor AB.

 

Jakob var VD för Oncopetides AB mellan 2011 och 2020. Han har tidigare bland annat varit analytiker på Merrill Lynch & Co och konsult på McKinsey & Co. Jakob var medgrundare av Cellectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även tjänstgjorde som VD.

 

Jakob har studerat medicin vid Karolinska Institutet. Han har en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin. Han har även en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet.

 

Född: 1972
Innehav i Oncopeptides: 560 831 (545 531 direkt ägda, 15 300 indirekt ägda genom Lindberg Life-Science AB), 175 personaloptioner* och 349 668 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Affibody Medical AB och Lindberg Life-Science AB. Styrelseledamot i Oncopeptides Incentive AB. VD för Lindberg Life-Science AB.

Eva Nordström

Eva Nordström, MSc Pharm

Vice President, Chief Operating Officer

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012 och Chief Operating Officer 2020. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

 

Eva har tidigare varit global produktchef och direktör på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Hon har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering. Eva har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

 

Eva har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 120 200 aktier och 156 407 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Utilica AB.

Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann, PhD

Head of Research och CMC (Chemistry, Manufacturing & Control)

Fredrik Lehmann utsågs till Head of CMC 2010 och Head of Research 2018.

 

Utöver att vara Head of Research och CMC på Oncopeptides är Fredrik oberoende konsult inom preklinisk forskning och CMC.

 

Fredrik har tidigare haft befattningar inom flera life sciencebolag, bland annat Pharmacia, Personal Chemistry, Biovitrum och Recipharm. Han är även medgrundare av sex life sciencebolag.

 

Fredrik har en doktorsexamen i läkemedelskemi från Göteborgs universitet.

 

Född: 1976
Innehav i Oncopeptides: 13 000 aktier (12 000 direktägda, 1 000 indirekt ägda genom OT Lehmann Holding AB), 13 personaloptioner* och 106 705 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för OT Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i OT Lehmann Holding AB och styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i Sprint Bioscience och ledamot i Scientific Advisory Board inom Akthelia Pharmaceuticals.

Karin Eklund Vanderpol

Karin Eklund Vanderpol, MsC Pharm

Head of Regulatory Affairs

Karin Eklund Vanderpol utsågs till Head of Regulatory Affairs 2020.

 

Innan Karin började på Oncopeptides arbetade hon på Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) där hon haft olika befattningar, senast Global Regulatory Affairs Director, Haemophilia. I denna roll har hon bidragit till godkännande och lansering av nya hemofiliprodukter i Europa och på andra marknader.

 

Karin har tidigare arbetat på Astra Zeneca, i olika roller inom Regulatory Affairs.

 

Karin har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

 

Född: 1973
Innehav i Oncopeptides: 7 338 optioner**.

Karolina Vilval

Karolina Vilval, LL.M

Chefsjurist

Karolina utsågs till chefsjurist 2020.

 

Karolina har varit verksam som jurist inom läkemedelsbranschen under de senaste 15 åren.

 

Innan Karolina började på Oncopeptides arbetade hon på Gilead Sciences, Nordic affiliates som Associate Legal Director.

 

Tidigare har Karolina arbetat på Biovitrum och Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) i olika befattningar inom Legal Affairs.

 

Karolina har en juristexamen från Stockholms Universitet.

 

Född: 1979
Innehav i Oncopeptides: 14 106 optioner**.

Klaas Bakker

Klaas Bakker, MD, PhD

EVP och Chief Medical Officer

Klaas Bakker utsågs till Chief Medical Officer 2019 och ansvarar för Clinical Development Strategy, Pharmacovigilance/Patient Safety, Medical Affairs och Compliance.

 

Klaas har tidigare haft haft seniora roller på AstraZeneca, senast som Vice President Medical Affairs för Global TAGRISSO/TDR Franchise inom onkologi. I denna roll var han ansvarig för den globala lanseringen av osimertinib, företagets största tillgång sett till samtliga terapiområden.

 

Klaas är legitimerad läkare och har specialistexamen inom neurokirurgi från universitetet i Groningen, Nederländerna, där han var kliniskt aktiv fram till 2015. Dessutom har han en doktorsexamen i hematologi och har författat över 40 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.

 

Född: 1982
Innehav i Oncopeptides: 7 500 aktier och 136 815 optioner**.

Mohamed Ladha

Mohamed Ladha

General Manager, US Business Unit

Mohamed Ladha utsågs till General Manager, US Business Unit i september 2020 och leder den operativa verksamheten och kommersialiseringen av Oncopeptides onkologiportfölj i USA. Innan Mohamed började på Oncopeptides arbetade han i över 17 år med onkologi och specialistvård, och ledde bland annat team inom försäljning, marknadsföring, market access, kommersialisering och medical affairs på olika läkemedels- och bioteknikbolag.

 

Innan han började på Oncopeptides var Mohamed VP och Head of Commercial & Medical Affairs på Tocagen, ett immungenterapibolag nriktat på cancer. Före det ledde han den USA-inriktade franchisingportföljen för lungcancer på Takeda Oncology, och den globala franchisingportföljen för lungcancer på ARIAD Pharmaceuticals, idag en del av Takeda Oncology.

 

Mohamed gedigen erfarenhet av kommersiellt ledarskap och lanseringar inom onkologi från ledande positioner som General Manager för Biosimilars Business vid Pfizer/Hospira, Global Brand/Portfolio Lead och Commercial Development på Schering-Plough/Merck.

 

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 82 367 optioner**.

Paula Boultbee

Paula Boultbee

Chief Commercial Officer

Paula Boultbee utsågs till Chief Commercial Officer 2016.

 

Paula har expertis från både små och stora läkemedelsbolag. Senast var hon Vice President för försäljning och marknadsföring hos Pharmacyclics där hon byggde upp en kommersiell grupp och lanserade dess första produkt, Imbruvica, som blivit en mångmiljardtillgång. Hon har också haft positioner hos Novartis, Amgen och Pharmacia med ledande roller inom försäljning och varumärkeshantering, både med nationellt och regionalt ansvar, bland annat på Novartis som verkställande direktör för att leda och genomföra en global lansering av flaggskeppsprodukten Glivec/Gleevec (imatinib) med en global omsättning på 6 miljarder USD.

 

Innan hon började på Oncopeptides arbetade hon som konsult och hjälpte flera företag att bygga upp sina kommersiella organisationer, vilket har lett till framgångsrik lansering, finansiering, förvärv och licensavtal.

 

Paula har en sjuksköterskeexamen.

 

Född: 1958
Innehav i Oncopeptides: 160 415 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Max Foundation och styrelseledamot i Isofol Medical AB. Rådgivare till Monocl AB och tidiga bioteknikbolag i Bay Area i Kalifornien. Paula driver PTB Consulting LLC.

Rolf Gulliksen

Rolf Gulliksen

Global kommunikationschef

Rolf Gulliksen utsågs till Global Head of Corporate Communications 2020. Rolf har övergripande ansvar för Corporate Communications och Investor Relations och ska etablera en integrerad kommunikationsfunktion samt utveckla och genomföra en global kommunikationsstrategi.

 

Rolf har en gedigen bakgrund från ledande kommunikationsroller inom läkemedels-, life science-och konsultbranschen. Tidigare befattningar inkluderar Head of Corporate Communications Hansa Biopharma, SVP Corporate Communications Biovitrum, Corporate Affairs Director Pfizer, VP Public Affairs and Communications i Europa för Pharmacia och Pharmacia & Upjohn, samt External Affairs Manager på MSD. Han har också varit ansvarig för life science-verksamheten på kommunikationsbyråer som Hallvarsson & Halvarsson Group, Springtime, InVivo och Edelman Worldwide i Europa.

 

Rolf har studerat kemi, biologi, fysik, geologi, pedagogik och metodologi vid Uppsala universitet.

 

Född: 1959
Innehav i Oncopeptides: 5 499 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: VD och Senior Advisor, Gulliksen Strategic Relations AB.

* Varje personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Aktierätterna berättigar till en aktie per option enligt fastställda villkor.

För mer information och villkor, läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB (publ) per den 15 januari 2021.