Ledningen

Företagets operativa ledning består av Verkställande direktör, Chief Financial Officer, Chief Scientific Officer, Chief Operating Officer, Head of Research and CMC, Chief Medical Officer, Chefsjurist, Global Head of Corporate Communications, General Manager Europe och General Manager, US Business Unit.

Marty J Duvall

Marty J Duvall

Verkställande direktör

Marty J Duvall utnämndes till VD 2020.

 

Marty har omfattande erfarenhet av ledande positioner inom läkemedelsutveckling och kommersialisering i den globala biotech- och läkemedelsindustrin, och en unik erfarenhet från onkologi- och hematologiområdet.

 

Innan Marty började på Oncopeptides var han verkställande direktör på Tocagen Inc. Han var tidigare Executive Vice President, Chief Commercial Officer på ARIAD och ledde bolagets omvandling till ett integrerat globalt bioteknikbolag. Marty har varit Senior Vice President och General Manager inom onkologi, på Merck & Co., Inc. Före det var han Senior Vice President, för global marknadsföring och försäljning på Abraxis Bioscience, Inc. och Senior Vice President, för försäljning inom MGI Pharma. Han har haft ett flertal roller på Sanofi inom kommersialisering, marknadsföring och försäljning.

 

Marty har en MA i kemi från Johns Hopkins University, en MBA från University of Kansas, och en BS i kemi från Muhlenberg College.

 

Född: 1962
Innehav i Oncopeptides: 8 800 aktier 406 262 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Ordförande i Oncopeptides, Inc. och ledamot i Oncopeptides Incentive AB.

Anders Martin-Löf

Anders Martin-Löf, MSc

Chief Financial Officer, CFO, och vice VD

Anders Martin-Löf utsågs till CFO 2018 och ansvarar för Finance, HR, IT & Administration. Han är också vice VD i Oncopeptides AB sedan 2020. 

 

Anders var tidigare CFO på Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB, båda noterade på Nasdaq Stockholm. Han har haft olika positioner inom affärsutveckling på bioteknikbolaget Swedish Orphan Biovitrum där han också varit ansvarig för investor relations. Därutöver har Anders arbetat som managementkonsult på Boston Consulting Group, Cell Network och som medgrundare och VD på ScienceCap.

 

Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

 

Född: 1971
Innehav i Oncopeptides: 10 000 aktier och 274 376 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cantargia AB och styrelseordförande för Oncopeptides Incentive AB.

Andrea Passalacqua - General Manager, Europe

Andrea Passalacqua

General Manager, Europe

Andrea Passalacqua utsågs till General Manager Europé för Oncopeptides i mars 2021.

 

Andrea har omfattande kommersiell erfarenhet inom biotech- och läkemedelsindustrin och stor kunskap inom terapiområdena hematologi, onkologi, inflammation och immunologi.

 

Innan Andrea började på Oncopeptides var han chef för Bluebird bio i Italien, där han förberedde lanseringen av en genterapi. Tidigare tjänstgjorde han som Business Unit Director för Amgen Schweiz inom inflammation och immunologi. Han var också Business Unit Director för Celgene i Schweiz där han ansvarade för hematologi, onkologi, inflammation och immunologi. Under sin 11-åriga tjänst på Celgene hade Andrea flera ledande internationella roller: Business Unit Director Spanien, Executive Director Pricing & Market Access Europa, Senior Director Global Marketing Oncology och Director European Oncology Franchise. Innan Andrea kom till biotechbranschen arbetade han som konsult på McKinsey & Company.

 

Andrea har en MBA från IESE Business School (University of Navarra, Spain) och en examen inom Telecom Engineering från University La Sapienza in Rome, Italy.

Född: 1977
Innehav i Oncopeptides: 5 000 aktier och 50 000 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: NA

Eva Nordström

Eva Nordström, MSc Pharm

Chief Operating Officer, COO

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012 och Chief Operating Officer 2020. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

 

Eva har tidigare varit global produktchef och direktör på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Hon har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering. Eva har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

 

Eva har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 120 200 aktier och 156 407 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Utilica AB.

Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann, PhD

Head of Research och CMC (Chemistry, Manufacturing & Control)

Fredrik Lehmann utsågs till Head of CMC 2008 och Head of Research 2018.

 

Utöver att vara Head of Research och CMC på Oncopeptides är Fredrik oberoende konsult inom preklinisk forskning och CMC.

 

Fredrik har tidigare haft befattningar inom flera life sciencebolag, bland annat Pharmacia, Personal Chemistry, Biovitrum och Recipharm. Han är även medgrundare av sex life sciencebolag.

 

Fredrik har en doktorsexamen i läkemedelskemi från Göteborgs universitet.

 

Född: 1976
Innehav i Oncopeptides: 16 000 aktier (15 000 direktägda, 1 000 indirekt ägda genom OT Pharmaceuticals AB), 13 personaloptioner* och 106 705 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för OT Pharmaceuticals AB. Styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i Immuneed AB och Sprint Bioscience. Ledamot i Scientific Advisory Board inom Akthelia Pharmaceuticals.

Jakob Lindberg

Jakob Lindberg, Med Lic

Forskningschef, CSO

Jakob Lindberg utsågs till CSO 2020.

 

Utöver att vara CSO för Oncopeptides är Jakob även venture partner på Patricia Industries, en del av Investor AB.

 

Jakob var VD för Oncopetides AB mellan 2011 och 2020. Han har tidigare bland annat varit analytiker på Merrill Lynch & Co och konsult på McKinsey & Co. Jakob var medgrundare av Cellectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även tjänstgjorde som VD.

 

Jakob har studerat medicin vid Karolinska Institutet. Han har en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin. Han har även en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet.

 

Född: 1972
Innehav i Oncopeptides: 618 331 (603 031 direkt ägda, 15 300 indirekt ägda genom Lindberg Life-Science AB) och 349 668 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Affibody Medical AB och Lindberg Life-Science AB. VD för Lindberg Life-Science AB.

Karolina Vilval

Karolina Vilval, LL.M

Chefsjurist

Karolina utsågs till chefsjurist 2020.

 

Karolina har varit verksam som jurist inom läkemedelsbranschen under de senaste 15 åren.

 

Innan Karolina började på Oncopeptides arbetade hon på Gilead Sciences, Nordic affiliates som Associate Legal Director.

 

Tidigare har Karolina arbetat på Biovitrum och Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) i olika befattningar inom Legal Affairs.

 

Karolina har en juristexamen från Stockholms Universitet.

 

Född: 1979
Innehav i Oncopeptides: 14 106 optioner**.
Andra positioner: Ledamot i Oncopeptides Incentive AB.

Klaas Bakker

Klaas Bakker, MD, PhD

EVP och Chief Medical Officer

Klaas Bakker utsågs till Chief Medical Officer 2019 och ansvarar för Clinical Development Strategy, Pharmacovigilance/Patient Safety, Medical Affairs och Regulatory Affairs.

 

Klaas har tidigare haft haft seniora roller på AstraZeneca, senast som Vice President Medical Affairs för Global TAGRISSO/TDR Franchise inom onkologi. I denna roll var han ansvarig för den globala lanseringen av osimertinib, företagets största tillgång sett till samtliga terapiområden.

 

Klaas är legitimerad läkare och har specialistexamen inom neurokirurgi från universitetet i Groningen, Nederländerna, där han var kliniskt aktiv fram till 2015. Dessutom har han en doktorsexamen i hematologi och har författat över 40 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.

 

Född: 1982
Innehav i Oncopeptides: 16 500 aktier och 136 815 optioner**.

Mohamed Ladha

Mohamed Ladha

General Manager, US Business Unit

Mohamed Ladha utsågs till General Manager, US Business Unit i september 2020 och leder den operativa verksamheten och kommersialiseringen av Oncopeptides onkologiportfölj i USA.

 

Innan Mohamed började på Oncopeptides arbetade han i över 17 år med onkologi och specialistvård, och ledde bland annat team inom försäljning, marknadsföring, market access, kommersialisering och medical affairs på olika läkemedels- och bioteknikbolag.

 

Innan han började på Oncopeptides var Mohamed VP och Head of Commercial & Medical Affairs på Tocagen, ett immungenterapibolag inriktat på cancer. Före det ledde han den USA-inriktade franchisingportföljen för lungcancer på Takeda Oncology, och den globala franchisingportföljen för lungcancer på ARIAD Pharmaceuticals, idag en del av Takeda Oncology.

 

Mohamed gedigen erfarenhet av kommersiellt ledarskap och lanseringar inom onkologi från ledande positioner som General Manager för Biosimilars Business vid Pfizer/Hospira, Global Brand/Portfolio Lead och Commercial Development på Schering-Plough/Merck.

 

Mohamed har en MBA från Northwestern University's Kellogg School of Management och en MPA från Harvard University's Kennedy School of Government. Han har en BA i biologi från Amherst, Massachussets.

 

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 82 367 optioner**.

Rolf Gulliksen

Rolf Gulliksen

Global kommunikationschef

Rolf Gulliksen utsågs till Global Head of Corporate Communications 2020.

 

Rolf har en gedigen bakgrund från ledande kommunikationsroller inom läkemedels-, life science-och konsultbranschen. Tidigare befattningar inkluderar Head of Corporate Communications Hansa Biopharma, SVP Corporate Communications Biovitrum, Corporate Affairs Director Pfizer, VP Public Affairs and Communications i Europa för Pharmacia och Pharmacia & Upjohn, samt External Affairs Manager på MSD. Han har också varit ansvarig för life science-verksamheten på kommunikationsbyråer som Hallvarsson & Halvarsson Group, Springtime, InVivo och Edelman Worldwide i Europa.

 

Rolf har studerat kemi, biologi, fysik, geologi, pedagogik och metodologi vid Uppsala universitet.

 

Född: 1959
Innehav i Oncopeptides: 5 499 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: VD och Senior Advisor, Gulliksen Strategic Relations AB.

* Varje personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Aktierätterna berättigar till en aktie per option enligt fastställda villkor.

För mer information och villkor, läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.


Innehav i Oncopeptides AB (publ) per den 14 september 2021.