Årsstämma 2020

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 26 maj 2020 kl. 14.00. VD Jakob Lindbergs stämmoanförande. För att se webbsändningen klicka på länken:

https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-ceo-speech-may-2020

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.