Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2022

30 augusti, 2022

En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) ägde rum fredagen den 23 september 2022.

Läs mer

Årsstämma 2022

28 juni, 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) ägde rum tisdag den 28 juni 2022.

Läs mer

Årsstämma 2021

26 maj, 2021

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum onsdagen den 26 maj 2021.

Läs mer

Extra Bolagsstämma 2020

4 december, 2020

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum fredagen den 4 december 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes den extra bolagsst...

Läs mer

Årsstämma 2020

26 maj, 2020

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 26 maj 2020 kl. 14.00. VD Jakob Lindbergs stämmoanförande. För att se webbsändning...

Läs mer

Extra Bolagsstämma 2019

17 december, 2019

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 17 december 2019 kl. 15.00.

Läs mer

Årsstämma 2019

21 maj, 2019

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14.00.

Läs mer

Extra Bolagsstämma 2018

5 december, 2018

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 5 december 2018 kl. 15.00.

Läs mer

Årsstämma 2018

17 maj, 2018

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00.

Läs mer

Årsstämma 2017

18 maj, 2017

Årsstämma 2017 ägde rum i Bankettsalen vid IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, torsdagen den 18 maj 2017 kl. 16.00.

Läs mer

Extra Bolagsstämma 2017

6 februari, 2017

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas i bolagets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, måndagen den 6 februari 2017 kl. ...

Läs mer