Årsstämma 2023

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 25 maj 2023.

Oncopeptides årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.